Iso-container

Containere kan benyttes til en rekke ulike formål, noe som selvsagt også betyr at det finnes mengder med ulike typer containere der ute. Det er heller ikke alle containere som blir benyttet her i Norge, nettopp på grunn av at noen land har containere som er laget spesielt for deres egne formål. En av de typene containere som blir benyttet her i Norge er Isocontaineren, en type som du kan lære litt mer om her.

Isocontainer – International Ogranizatin for Standardization


Navnet Isocontainer kommer fra organisasjonen “ISO” som står for International Organization for Standardization. Disse containerne finnes i flere ulike grupper samt undergrupper. Til sammen er det fire hovedgrupper og under disse finnes det to undergrupper som blir kalt for aa, bb, cc og d mens undergruppene heter a, b, c, d samt ax, bx, cx og dx.

De containerne som blir benyttet av oftest i sammenheng med transport er uten tvil de som blir kalt for teucontainere. Bokstavene TEU er selvsagt en forkortelse og det er for ordene “twenty equelant unit”. Det er denne forkortelsen som sier hva slags lengde det vil være på containeren og i dette tilfellet er det 20 fot. Dette er kanskje også den aller mest brukte størrelsen på containere for transport her i Norge og også ellers rundt i verden.