Hvordan shipping containeren endret global handel

Et av de største bidragene til økt handel mellom land er oppfinnelsen av shipping containeren. Hva er det den har erstattet og hvorfor er den så genial? Det noe de fleste ikke har tenkte så mye over. La oss ta en nærmere kikk her.

Hva brukte man før shipping container?

Før shipping-containeren kom til verden, var det mye mer fysisk arbeid involvert i shipping industrien. Man hadde en stor gruppe arbeidere på alle havner som hadde som hovedoppgave å lesse av å på skip. Alle varer var satt på skipene i enten kasser, tønner, sekker og lignende. Dette var størrelser som ofte gjorde det mulig for en person å bære dem. De sier seg selv at dette var tungt arbeid, men viktigst av alt var dette arbeidet langsommere i forhold til dagens tempo ved på og avlastning av skip. Det var naturligvis et system i denne form for av- og pålastning, men det var også en form for et sjansespill som bingo om alle varene kom frem dit de skulle. Les mer om bingo her.

Shipping-containerens inntog

På starten av 1900-tallet begynte man å eksperimentere med å lage container som kunne brukes til shipping. Det var ikke før i etterkrigstiden at det tok av og selvom det ikke var kun en type container man begynte å bruke, så var dens inntog på marked revolusjonerende. Man hadde tidligere hatt kraner man kunne bruke ved av og pålessing. Man kunne bruke plattformer eller nett til å sette flere kasser, tønner eller sekker på samtidig, og dermed heise flere varer av skip på samme tid. Men når containeren kom, var store kvantiteter med varer pakket inni containeren fra starten av og dermed kunne enorme kraner løfte de store containerne av skipene. Dette gjorde at alt gikk fortere, og fordi tid er penger, ble internasjonal handel betraktelig mer lukrativt ettersom transportkostnaden gikk ned.

Shipping-containerens standarisering

Man har siden starten av shipping-containerens inntog prøvd å lage en slags standardisering av containere størrelser. Altså fastsatte dimensjoner i henhold til høyde bredde og lengde. Dette gir utrolig mening når containeren skal videre fra havn med tog eller lastebil. Man har klart å lage noen former for standardisering, men det er fortsatt forskjellige størrelse og det handler blant annet om hvilke land som pakker varene sine inn i de. I Europa har vi europaller som ofte plasseres inni containeren, og det gir mening å standardisere containerne etter dem, men Europallen brukes ikke over hele verden så derfor gir det ikke mening for alle å bruke den som utgangspunkt.