Tips til lagring og oppbevaring

Det er utrolig mange som velger å benytte seg av containere for å oppbevare sine møbler eller eiendeler. Dette kan være enten oppbevaring over lenger tid eller en midlertidig oppbevaring underveis i en flyttesituasjon og da tenkte vi å dele våre aller beste tips til nettopp lagring.

oppbevaring lagring tips

1. Kjøp inn flyttekasser som er i samme størrelse, dette vil gjøre stablejobben mye enklere. Disse bør også være robuste kasser av samme grunnen.

2. Planlegg før du begynner selve lagringen, dette vil sørge for at du at du får mest mulig utbytte av plassen.

3. Før du begynner å plassere gjenstandene inne på lageret er det en god ide å lage et slags kart eller oversikt over alle gjenstandene som skal inn. Det gjør det enklere å finne frem etter noe tid har gått.

4. Alle esker som skal lagres bør markeres godt med innhold eller eventuelt om det er knuselige gjenstander som er innenfor. Disse gjenstandene bør i tillegg pakkes inn i bobleplast for å være ekstra sikker.

 

5. Dersom kjøleskap eller fryser skal oppbevares, sørg for at disse avrimes skikkelig og også la dørene på de stå oppe. Annet elektrisk utstyr som tv, stereo, pc eller lignende bør pakkes godt inn.

6. Såkalte “myke” gjenstander som sofaer, puter, madrasser eller lenestoler anbefaler vi å dekke til med plast. Dette er det eneste som bør pakkes inn i plast, unngå å bruk søppelposer til lagring da det er uoversiktelig og gir en rotete følelse.

7. En siste anbefaling er å sørge for at alle dine eiendeler er forsikret, dette bør gjøres før noe flyttes til lageret for oppbevaring.