Verdens største containerskip

Hva er et containerskip?

Et containerskip er et skip som brukes til å frakte containere. Containere kan inneholde alt fra matvarer til klær og andre varer. De fleste containerskipene har alt fra 200-22 000 20-fot standard containere på dekkene sine.

Verdens største containerskip

Verdens største containerskip, CSCL Globe, ble sjøsatt i november 2014. Skipet er 1 400 meter langt, 24 meter bredt og 59 meter dypt, og har en bruttotonnasje på194 000 tonn. CSCL Globe er det første i en serie på syv like skip som skal bygges for det kinesiske rederiet China Shipping Container Lines (CSCL). Alle disse skipene vil ha en lasteevne på over 19 000 TEU (twenty-foot equivalent units).
Nye teknologier gjør det mulig å bygge enda større skip, og det er forventet at containerskip kun kommer til å bli større. Nyere tider har det blitt mer og mer omdiskutert å ha så mange containerskip grunnet det store Co2 utslippet, derfor er det et stort samtale evne når det er valg både i Norge og resten av verden.

Hvorfor er de så store?

I dag transporterer containerskipene enorme mengder gods over hele verden. De er utrolig store, og noen av dem er nesten 1 km lange! Men hvorfor er de så store?
Det er faktisk en ganske enkel forklaring. Jo større et skip er, jo mer gods kan det bære. Og jo mer gods et skip kan bære, jo billigere blir det å frakte varene. Dette er spesielt viktig for shippingselskaper som transporterer veldig mye gods på en gang.
En annen grunn til at containerskipene blir stadig større, er at havner i dag må kunne håndtere skipsfarten på en effektiv måte. Da blir det nødvendig med lengre og bredere kaier som kan ta imot disse store skipene. På denne måten kan flere containere losses og lastes på samme tid, noe som igjen gjør fraktprosessen enda raskere og mer effektiv.

Hvordan lastes de?

Det er ingen hemmelighet at containerskip er enorme. De fleste av oss har sett dem på TV eller i filmer, men når du ser dem i virkeligheten er det nesten umulig å forstå hvor store de faktisk er. Men hvordan lastes de egentlig?
Noe av det første man må ta hensyn til når man skal laste et containerskip, er selve skipets størrelse. Containershipene som seiler rundt om i verden i dag, kan være opptil 1 km lange og 56 meter brede. Til sammenligning, Statuen of Liberty er 93 meter høy og 62 meter fra vingetipp til vingetipp. Det betyr at et containerskip kan være nesten fire ganger så langt som den berømte frihetsstatuen!